Koolitused

Toiduhügieeni koolitus

TOIDUHÜGIEENI KOOLITUS TOIDUKÄITLEJALE

14.05.2024 Zoomis kella 13-16

Võimalus tellida koolitus ka oma ettevõttesse vähemalt osaleja korral!

Sihtgrupp: Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejatena.

Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Käsitletavad teemad:
• toiduhügieeni põhimõtted
• mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
• toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
• toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
• käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
• puhastamine ja desinfitseerimine
• kahjuritõrje
• isiklik hügieen
• HACCP põhimõtted
• toitu käsitlevad õigusaktid
• toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise
eest vastavalt tööülesannetele

Lektor: Ethel Elbrecht, toidukäitlejate koolitaja
Masteral Erakool majandustegevusteate number 180138

Osavõtutasu: 30 EUR/osaleja (käibemaksu ei lisandu), (sisaldab
koolitust, konspekti; koolituse testi läbinutele väljastatakse
nõuetekohane tunnistus).

REGISTREERI KOOLITUSELE!
Lisa kirja koolituse nimi ja kuupäev,
millel soovid osaleda.

Toiduhügieeni keskastme koolitus

Eesmärk: toiduhügieenialase koolituse läbiviimiseks ettevõttes, toiduohutuse (HACCP) töörühma juhtimiseks ja töötajates toiduohutusele suunatud hoiakute kujundamiseks.

1. koolituspäev

– Enesekontrolli rakendamine:

– Toidualastest õigusaktidest;

– Keemilised ohud toidus;

– Füüsikalised ohud toidus;

– Enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid;

– Toiduohutuse juhtimissüsteemid, HACCP, ISO:22000, FSSC 22000, IFS, BRC;

– Ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted;

– Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel;

– Toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine.

Praktilised ülesanded 

2. koolituspäev

-Toiduhügieeni põhimõtted

-Bioloogilised ohud

-Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
-Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
-Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
-Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll

-Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed

Praktilised ülesanded

 

3. koolituspäev

-Puhastamine ja desinfitseerimine
-Kahjuritõrje
-Isiklik hügieen
-HACCP põhimõtted
-Toitu käsitlevad õigusaktid
-Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise
eest vastavalt tööülesannetele

-Asutusesisese koolituse planeerimine ja läbiviimine

Praktilised ülesanded

Test

Lektor: Ethel Elbrecht, toidukäitlejate koolitaja
Masteral Erakool majandustegevusteate number 180138

Osavõtutasu: 300 EUR/osaleja (käibemaksu ei lisandu), (sisaldab
koolitust, konspekti; koolituse läbinutele väljastatakse
nõuetekohane tunnistus).

REGISTREERI KOOLITUSELE!
Lisa kirja koolituse nimi ja kuupäev,
millal soovid osaleda.

HACCP KOOLITUS

HACCP põhist toiduohutuse juhtimise süsteemi saab käsitada praktilise vahendina, mis aitab kontrollida toidutootmiskeskkonda ja -protsessi ning tagada toodete ohutuse. Toiduohutuse juhtimise süsteem on terviklik süsteem, milles on ühendatud ennetus, valmisolek ja enesekontrollitoimingud, et tagada toidukäitlemisettevõttes toiduohutus ja toiduhügieen. 

Eesmärk: Õppida enesekontrollisüsteemi (HACCP süsteemi) välja töötama ja juurutama, osata HACCP süsteemi auditeerida ja ajakohastada.

Käsitletavad teemad:

Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
Juhendmaterjalid ja infoallikad
HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi
Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine
Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine
Riskide analüüsimine
KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine
Seire kehtestamine
Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine
Süsteemi tõendustegevused
Auditi põhimõtted
Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine
HACCP põhimõtete auditeerimine

Osavõtutasu: 240 EUR/osaleja (käibemaksu ei lisandu), (sisaldab
koolitust, konspekti; koolituse läbinutele väljastatakse
nõuetekohane tunnistus).

REGISTREERI KOOLITUSELE!
Lisa kirja koolituse nimi ja kuupäev,
millal soovid osaleda.

Meie koostööpartnerid

ETKA Andras

Tartu Ülikool

Eesti Maaülikool

Tallinna Ülikool

Projektiekspert OÜ

Tartu Teaduspark

 

 

Me armastame teha koostööd, et tagada õppijatele parim tulemus!

14.aastat kogemust koolitusettevõtjana

Koostööpartnerid

Kiire tagasiside

Pühendunud töötajad ja õppijakesksus