Masteral Erakool

KOOLITUSED

Toiduhügieeni koolitus

Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.
Sihtgrupp: Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejatena.

Toiduhügieeni keskastme koolitus

Koolitus annab teadmisi toiduhügieenialase koolituse läbiviimiseks ettevõttes, toiduohutuse töörühma juhtimiseks ja töötajates toiduohutusele suunatud hoiakute kujundamiseks. Koolitus toimub kolme 8-tunnise õppepäevana

HACCP koolitus

Õppida välja töötama ja rakendama HACCP süsteemi, HACCP süsteemi auditeerimine ja ajakohastamine ettevõttes.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje on süsteem, mida laialdaselt kasutatakse toiduainete käitlemise valdkondades toidu ohutuse tagamiseks. HACCP põhist toiduohutuse juhtimise süsteemi saab käsitada praktilise vahendina, mis aitab kontrollida toidutootmiskeskkonda ja -protsessi ning tagada toidu käitlemise ohutuse.

“ Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga käib koos, käib natuke kiiremini kui maailm, jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab.“

book, open, literature-303855.jpg

Lennart Meri

ETTEVÕTTEST

Masteral Erakool

Ettevõtte tegevusalaks on täiskasvanute tööalaste koolituse organiseerimine ja läbi viimine üle Eesti.

Masteral Erakool on tegev 2008 aastast, ettevõtte kasutuses olev kaasaegne tehnoloogia ja professionaalsed koolitajad võimaldavad pakkuda kvaliteetseid erialaseid koolitusi.

 

VÕTA ÜHENDUST

E-post: koolitus@masteral.ee

Telefon: 53408732

   Masteral OÜ 

Aardla 124-28, 50415 Tartu linn
Reg kood 11497179

 

 

 

Konto nr

 

EE602200221041187693 Swedbank AS

 EE971010220094210016 SEB