ETTEVÕTTEST

Ettevõtte tegevusalaks on täiskasvanute tööalaste koolituste organiseerimine ning läbi viimine üle Eesti.

Missioon

Mitmekülgset haridust võimaldav, õppimist ja koolirõõmu hoidev erakool. Usaldusväärne partner täiskasvanute tööalase koolituse erialase arengutee kujunemisel.

Väärtused

Asjatundlikkus – tunneme oma ala ja peame tähtsaks pidevat professionaalset arengut.

Uuendusmeelsus – oleme loovad ja otsime alati uusi lahendusi.

Sõltumatus – läheneme teaduslikult ja faktipõhiselt.

Usaldusväärsus – täidame oma lubadused, oleme täpsed, objektiivsed ja konfidentsiaalsed.

Sõbralikkus – oleme koostöövalmid ja heatahtlikud.

Masteral Erakool on tegutsenud täiskasvanute tööalase koolituse valdkonnas juba 15 aastat.

book, open, literature-303855.jpg

Ethel Elbrecht Masteral Erakooli lektor